воскресенье, 11 июня 2017 г.

2A õpib huviga

Maikuu ehk "MÕK-kuu" raames kordas 2A klass saadud teadmised erinevatest õppekäikudest e-viktoriini abil. Õpilased mängisid läbi kolm erinevat viktoriini, kus oli kordamööda integreeritud sellised ained: eesti keel, inimeseõpetus ja loodusõpetus. Õpilastele meeldis väga, sest see töö asendas reaalset kontrolltööd.

В мае месяце - в рамках месяца "MÕK" 2А повторил знания, полученные с разных экскурсий с помощью электронной викторины. Ученики проиграли три различные викторины, где по очереди были интегрированы такие предметы как эстонский язык, человековедение и природоведение. Ученикам очень понравилось, т.к эта работа заменяла настоящую контрольную работу. 

понедельник, 22 мая 2017 г.

Ученики 1"А", 1"В", 3"В" и 3"С" классов учились вместе с новыми роботами Makey Makey.

На этой неделе ученики 1"А", 1"В", 3"В" и 3"С" классов учились вместе с новыми роботами Makey Makey. 
Дети повторили знания по математической теме "Геометрические фигуры", вспомнили цвета и количества и закрепили всё это на эст.языке. Предварительно ученики в группах смастерили цифры 1-5 из фольги и браслет для подсоединения к роботу. Вместе с тем, дети по инструкции и под руководством учителя собрали цепь для подключения робота к компьютеру, чтобы выполнять задания. Тем самым, ученики познакомились с элементарной электроцепью, усвоив основные навыки безопасности. 
Уроки оказались интересными и насыщенными.
пятница, 12 мая 2017 г.

3.A klassi integreeritud tund

12. mail oli 3.A klassis integreeritud tund: käsitöö + eesti keel. Selles tunnis meisterdasid õpilased tulevaseks emadepäevaks emale kingituse - lillepärja. Kõik käsud said õpilased eesti keeles ja said selle ülesandega suurepäraselt hakkama. Tulemuseks olid väga ilusad lillepärjad.


12 мая в 3А классе прошел интегрированный урок: труды + эстонский язык. На этом уроке ученики мастерили подарок маме к будущему дню матери - венок из цветов. Все руководства ученики получали на эстонском языке и отлично справились с этим заданием. В результате получили очень красивые венки из цветов.

4.C QR-koodide mäng

12. mail toimus 4C klassi eesti keele tunnis QR-koodide mäng. Õpilased olid jagatud paarideks ja neile oli antud üks tahvelarvuti. QR-koodid, neid oli kokku 20, olid peidetud kooli 1. korrusel erinevatesse kohtadesse. Õpilased usinalt otsisid QR-koode ja lahendasid erinevaid ülesandeid, nt vastasid küsimustele Kes on Eesti president või Kui pikk on Võhandu jõgi, lahendasid matemaatilisi ülesandeid, pöörasid tegusõnu olevikus ja minevikus. Kõige viimaseks ülesandeks pidid õpilased tegema oma rühmast selfie. Selline tund meeldis klassile väga! 
 12 мая у 4С класса на уроке эстонского языка проходила игра QR-кодов. Ученики были разделены на пары и им был дан один планшет. QR-коды, которых было всего 20, были спрятаны в разных местах 1-го этажа школы. Ученики очень усердно их искали и выполняли различные задания, напр. отвечали на вопросы "Кто президент Эстонии?" или "Какова длина реки Выханду?", решали математические примеры, спрягали глаголы в настоящем и прошедшем времени. Самым последним заданием было сделать selfie своей группы. Такой урок очень понравился классу!

4.C tund õues

9. mail 4.C klassi õpilased õppisid õues, kus neil toimus väike orienteerumine. Õpilased oli jagatud rühmadeks, 3-5 õpilast rühmas. Kooli territooriumil olid laiali kleebitud 24 küsimust, mida õpilased õppisid 1.-4. klassides. Õpilastel oli tingimus: see meeskond, kes vastab kõigile 24 küsimusele õigesti, iga rühmaliige saab 2 viit. Õpilastele meeldis see tund väga, vaatamata sellele, et õues oli üsna külm.9 мая 4C класс учился на улице, где у них было ориентирование. Ребята были разделены на группы, по 3-5 ученика в каждой. На территории школьного двора были приклеены 24 вопроса, которые ученики учили с 1 по 4 классы. У учеников было одно условие: та команда, которая ответит на все 24 вопросов правильно, то каждый член команды получили 2 пятерки. Ученикам очень понравился этот урок! Ученикам очень понравился урок не смотря на то, что на улице было довольно холодно.

3.A tund õues

9. mail 3.A klassi õpilased õppisid õues, kus neil toimus väike orienteerumine. Õpilased oli jagatud rühmadeks, 3-5 õpilast rühmas. Kooli territooriumil olid laiali kleebitud 24 küsimust, mida õpilased õppisid 1.-3. klassides. Õpilastel oli tingimus: see meeskond, kes vastab kõigile 24 küsimusele õigesti, iga rühmaliige saab 2 viit. Õpilastele meeldis see tund väga, vaatamata sellele, et õues oli üsna külm.
9 мая 3A класс учился на улице, где у них было ориентирование. Ребята были разделены на группы, по 3-5 ученика в каждой. На территории школьного двора были приклеены 24 вопроса, которые ученики учили с 1 по 3 классы. У учеников было одно условие: та команда, которая ответит на все 24 вопросов правильно, то каждый член команды получили 2 пятерки. Ученикам очень понравился этот урок! Ученикам очень понравился урок не смотря на то, что на улице было довольно холодно.

2. klasside tund õues

9. mail 2.A, 2.D ja 2.B õppisid õues, kus neil toimus väike orienteerumine. Õpilased oli jagatud rühmadeks, 3-4 õpilast rühmas. Kooli hoovi territooriumil olid laiali kleebitud 20 küsimust, mida õpilased õppisid 1. ja 2. klassis. Õpilastel oli tingimus: see meeskond, kes vastab kõigile 20 küsimusele õigesti, iga rühmaliige saab 2 viit. Õpilastele meeldis see tund väga!


9 мая 2А, 2В и 2D классы учились на улице, где у них было небольшое ориентирование. Ребята были разделены на группы, по 3-4 ученика в каждой. На территории школьного двора были приклеены 20 вопросов, которые ученики учили в 1 и 2 классах. У учеников было одно условие: та команда, которая ответит на все 20 вопросов правильно, то каждый член команды получили 2 пятерки. Ученикам очень понравился этот урок!