воскресенье, 23 апреля 2017 г.

4C kordab matemaatikat

Tänases tunnis kordas 4C matemaatikat eesti keeles. Eelnevalt tunnis võtsime erinevate geomeetriliste kujundite ja aritmeetiliste tehete nimetused ning lahendasime mõned ülesanded eesti keeles./ На сегодняшнем уроке 4С повторял математику на эстонском языке. На предыдущем уроке мы выучили названия геометрических фигур и арифметических действий, а также решали некоторые примеры на эстонском языке.


Õpilased ise mõtlesid välja erinevad ülesanded ja siis vahetasid mänguväljakutega. Programm "Random name picker" ütles õpilastele ette, mis kujundile või aritmeetilisele tehtele tuleb Bee-bot'i programmeerida./ Ученики сами придумали разные примеры и задачи, затем обменялись игровыми полями. Программа "Random name picker" выбирала, на какую геометрическую фигуру или арифметическое действие нужно отправить Bee-bot'а.
 

среда, 19 апреля 2017 г.

3A õpib matemaatikat eesti keeles

Tänases tunnis õppis 3A matemaatikat eesti keeles. Eelnevalt tunnis võtsime erinevate geomeetriliste kujundite ja aritmeetiliste tehete nimetused ning lahendasime mõned ülesanded eesti keeles./ На сегодняшнем уроке 3А учил математику на эстонском языке. На предыдущем уроке мы выучили названия геометрических фигур и арифметических действий, а также решали некоторые примеры на эстонском языке.
 
  

 Kõiges aitas neid Bee-bot. Lisaks sellele mõtlesid õpilased välja erinevaid ülesandeid ja vahetasime oma mänguväljakutega. Programm "Random name picker" ütles õpilastele ette, mis kujundile või aritmeetilisele tehtele tuleb Bee-bot'i programmeerida./ Во всем этом ученикам помогал Bee-bot. В дополнение ребята сами придумали разные примеры и обменялись игровыми полями. Программа "Random name picker" выбирала, на какую геометрическую фигуру или арифметическое действие нужно отправить Bee-bot'а.
 
 
 
Programm "Random name picker" / Программа "Random name picker" - https://www.classtools.net/random-name-picker/

вторник, 18 апреля 2017 г.

Jagame kogemusi: Tallinna Mustjõe Gümnaasium


Nutikuu raames jagame oma kogemused teiste koolide kolleegidega. 17. aprillil käisime Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis. Rääkisime õpetajatele, kes on see väike haridusrobot Bee-bot, kuidas tuleb teda programmeerida.
Praktilises osas hakkasid õpetajad ise õpilasteks ja proovisid meie poolt koostatud harjutused läbi teha. Õpetajad olid väga tublid!
Oma kogemused jagasid kooli haridustehnoloog Dmitri Mistsenko, algkooli ja eesti keele õpetaja Ilona Kononova, eesti keele õpetaja Jekaterina Domaševa.

В рамках месяца Nutikuu  делимся опытом с учителями других школ. 17 апреля были в гостях у Таллинской Мустйыэской гимназии. Рассказали учителям, кто такой маленький образовательный робот Bee-Bot, как его нужно программировать.
В практической части учителя сами стали учениками и попробовали проделать нами подготовленные упражнения. Учителя - такие молодцы!
Опытом делились образовательный технолог школы Дмитрий Мищенко, учитель начальной школы и эстонского языка Илона Кононова и учитель эстонского языка Екатерина Домашева.

 

воскресенье, 16 апреля 2017 г.

Jagame kogemusi: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

В рамках месяца Nutikuu  делимся опытом с учителями других школ. 3 апреля были в гостях у Таллинской Мустамяэской Реальной гимназии. Рассказали учителям и ученикам, кто такой маленький образовательный робот Bee-Bot, как его нужно программировать.
В практической части учителя сами стали учениками и попробовали проделать нами подготовленные упражнения. Все справились на отлично! Особенно понравилось Bee-Bot ученикам, которые были на мастер-классе.
Опытом делились образовательный технолог школы Дмитрий Мищенко, учитель начальной школы и эстонского языка Илона Кононова и учитель эстонского языка Екатерина Домашева.


Nutikuu raames jagame oma kogemused teiste koolide kolleegidega. 3. aprillil käisime Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi külas. Rääkisime õpetajatele ja õpilastele, kes on see väike haridusrobot Bee-bot, kuidas tuleb teda programmeerida.Praktilises osas hakkasid õpetajad ise õpilasteks ja proovisid meie poolt koostatud harjutused läbi teha. Kõik said suurepäraselt hakkama! Eriti meeldis Bee-bot õpilastele, kes koolitusel olid.
Oma kogemused jagasid kooli haridustehnoloog Dmitri Mistsenko, algkooli ja eesti keele õpetaja Ilona Kononova, eesti keele õpetaja Jekaterina Domaševa.

2B kordab ilmaga seotud väljendid/ 2B повторяет выражения, связанные с погодой

Täna aitas Beebot 2B klassil õppida ilmaga seotud väljendid ja sõnad. Ülesanne koosnes kolmest osast. Esimene osa oli kõige lihtsam, kus tuli Beebot'il sõita kindlale sõnale. Teises osas oli vaja saada aru ühest lausest ning sõita selle lause kirjeldavale pildile.
Kolmandas osas, mis oli kõige raskem osa - oli vaja kirjeldada tänast ilma ühe pika programmeerimisketina. Kõik rühmad sai suurepäraselt hakkama!
Сегодня Beebot  помог 2B классу повторить выражения и слова, связанные с погодой. Задание состояло из трех частей. Первая часть была самой легкой - нужно было запрограммировать Beebot  на конкретное слово. Во второй части нужно было понять предложение и отправить Beebot  на картинку, которая описывает это предложение.

В третьей части, которая была самой сложной, необходимо описать сегодняшнюю погоду одной большой командной цепочкой. Все команды справились на отлично!
среда, 12 апреля 2017 г.

Nutikuu 2017 Ehte Humanitaargümnaasiumis - Skazka technologies

Департамент образования объявил апрель - Nutikuu.
В нашем школьном проекте Skazka Technologies принимают участие малыши из детских садов Põhja-Tallinn и ученики 1 - 4 классов.
На занятии “Волшебный мир Nutikuu” 3 и 4 апреля почти 100 дошколят познакомились с образовательными роботами Bee-Bot и Ozobot. Под управлением опытных четвероклассников малыши учились программировать их передвижения по учебному полю.
Четвероклассники с удовольствием провели занятие по русским народным сказкам и для ребят из 1 - 2 классов, используя свои знания, умения и навыки программирования роботов, полученные на уроках эстонского языка!
А в рекреациях нашей школы можно было
познакомиться с творческими работами детей 2 и 4 классов на тему “Русские народные Gadgets”.
Спасибо учителям, подготовившим этот проект Илоне Кононовой, Инне Ивановой, Жанетте Мовко.
Благодарим за участие Наталью Малинину, Марину Анисимову, Дмитрия Мищенко.

Tallinna Haridusamet kuulutas aprillikuud Nutikuuks.
Meie kooli projektis Skazka Technologies võtavad osa väikelapsed Põhja-Tallinna lasteaedadest ja 1.-4. klassi õpilased.

3. ja 4. aprillil „Nutikuu võlumaailma“ tundides tutvusid peaaegu 100 koolieelikut haridusrobotitega Bee-Bot ja Ozobot. Kogenud neljanda klassi õpilaste juhendamisel õppisid väikelapsed nende robotite liikumiste programmeerimist.
Neljandikud viisid hea meelega tunni läbi vene muinasjuttude teemal ka 1. ja 2. klassi õpilastele, kasutades oma teadmised ja robotite programmeerimise oskused, mida nemad said eesti keele kui teise tundidest.
Meie kooli koridorides oli võimalik tutvuda 2. ja 4. klassi õpilaste loovtöödega teemal „Vene rahvuslikud Gadgets“.
Täname õpetajaid, kes valmistasid selle projekti ette: Ilona Kononova, Inna Ivanova, Žanetta Movko.
Täname osalemise eest: Natalja Malinina, Marina Anissimova, Dmitri Mistsenko.